vrijdag 10 maart 2017

Na veel regen weer wat zonneschijn


Het was zo'n periode dat er niet veel viel te beleven qua waarnemingen. Maar de lente is nu toch in aantocht. In nestkasten van slechtvalken, waar een webcam is aangebracht, hebben sommige koppeltjes al twee eieren gelegd. Vogels laten zich goed horen en bereiden zich voor op een nieuw broedseizoen. Knoppen aan bomen en struiken zijn aan het zwellen en de eerste bloesem heb ik al waargenomen. Ook de sneeuwklokjes zijn weer in volle glorie te bewonderen. Februari was een hectische maand waar ik veel te verstouwen heb gehad en nu zit ik met een ontsteking onder een kroon en heb medicijnen hiervoor gekregen. Een pijnlijke aangelegenheid. Het is alweer 10 maart en het is meer dan een maand geleden dat ik een blog heb geschreven dus hoogste tijd dat ik weer van me laat horen en de foto's laat zien van wat ik tegen ben gekomen.

De slechtvalken zijn klaar voor het nieuwe broedseizoen
 
In Februari not much was to be seen. But Spring is on its way now and after we had lots of rain the sun is getting through. In nestboxes of Peregrines where there is a webcam you can see that two eggs have already been laid. So with the couple of Peregrines I follow it is a guess for me if they also have eggs. This nestbox dous not have a webcam inside. But the couple is buzy with courting. It has been over a month now that I wrote a blog so time to write something and show some captures I took. Februari was a hactic time for me personaly and now I have to cope with an infection in a tooth and got medication from the dentist. A painful experience. But here are some captures I was able to take of blossom, birds, the first flowers and even a butterfly.


 
 
Aalscholver droogt zijn veren

In februari op een zonnige dag zag ik deze citroenvlinder

Eekhoorn geniet van wat lekkers

Geelgors

Fraters
 
De katjes in bloei en de eerste zweefvlieg heb ik al waargenomen

Kiekendief bij De Luysen

Sleedoorn

Sneeuwklokjes


Zanglijster

maandag 6 februari 2017

Genoeg te zien in januari


Soms lukt het niet echt een blog te schrijven maar ik heb daarom niet stil gezeten in januari. De winter, die nog niet erg streng is, bezorgt door ijsvorming voor sommige vogels toch wel problemen. Maar sommige waterpartijen blijven desondanks toch open en dan zoeken ze daar hun voedsel. Zoals bij de Stevol plas waar veel ganzen te zien zijn. Ook staan daar gelukkig genoeg bes dragende struiken waar kramsvogels en spreeuwen hun buikjes vol kunnen eten. Het licht in deze tijd van het jaar geeft rond het tweede deel van de middag een warme gloed aan het landschap en de dieren. Bij De Luysen is het in de vogelhut een komen en gaan van fotografen die de roerdomp komen fotograferen. Deze zijn nu ook makkelijker te zien door het dorre riet en op de ijslaag wil hij/zij dan nog wel eens oversteken naar de andere rietkragen. Maar ondanks dat het nog winter is merk je aan het gedrag van de vogels dat ze al bezig zijn zich voor te bereiden op een nieuw broedseizoen. De slechtvalken op de kerktoren van Echt zijn ook weer samen te zien. Nog een paar weken en dan is de lente al weer in aantocht.
Ik wil een ieder die gereageerd heeft op mijn vorige blog hartelijk bedanken.
Hier een impressie van wat ik zoal in de maand januari voor de lens kreeg:


Some times due to circumstances it dous not work to write a blog. But in the last month of January I went out a lot to see the birds near the Stevol plas, and The Luysen and there the Bittern was to be seen. Despite the freezing weather some waters are still not frozen and there are still fruit bearing bushes around where Fieldfare, Starlings and animals can find food and water to drink. The light in the late hours of the day is warm and gives everything a golden glow. Although it is still Winter the daylight is getting longer and the animals and birds are already showing behavior that means Spring is not far off. I went also to have a look at the location Echt where both Peregrines falcons are at home. So a few more weeks and Spring is there.
Thank you all for your reactions on my previous blog.
 
 

 


 

 


 
 

maandag 2 januari 2017

Happy New Year


Een nieuw jaar met naar ik hoop weer veel mooie momenten uit- en van de natuur voor een ieder die daar ook van geniet en deze mooie momenten in hun blog of op andere manieren laat zien. In elk geval wens ik een ieder een mooi, gezond en voorspoedig 2017.
De beelden in dit blog heb ik nog eind december kunnen maken. Met de vrieskou die we momenteel hebben zijn vogels minder schuw en beter zichtbaar. De roerdomp liet zich dus weer mooi vastleggen. Op de planten en bomen was door de aanvriezende mist mooi rijp ontstaan en gaf alles een ijzig witte laag. Hier de beelden. Voor een betere weergave klik op de foto's.

A new year with as I hope beautiful moments of nature and the animals and birds that share this world. For my friends in blogger land I do hope you will have wonderful moments and great photos to share in this new year. So have a great 2017 with good health and prosperaty.
My added photos are from late December. The Great Bittern is easy to spot now that we have freezing weather. The vegeations is white with rime and gives a wonderful winter wonderland. As Always you get a better and bigger view if you click on the photos.
 Bij een eerder bezoek aan de Kettingdijk zag ik deze bruine bekermos. Ook staartmeesjes en een zilverreiger kon ik op de foto zetten.

At an earlier vissit to the Kettingdijk I saw these stalked-cup lichens (Cladonia grayi). Also Long-tailed tits and a Great white egret I managed to take pictures of.